Monday, March 30, 2009

சிரியுங்க...

MAN : டாக்டர் முகத்துல மீசை வளர மாட்டேங்குது.
டாக்டர்: ஒரு பொண்ண லவ் பண்ணி பாரு,மீசை என்ன தாடி கூட வளரும்.
...................................................................................................................
"அப்பா...நான் படிக்கப் போகலை,""
ஏன்டா?"
"கம்ப்யூட்டர் படிச்சாதான் வேலை கிடைக்கும்னு சார் சொல்றார். அப்புறம் நான் எதுக்குப் படிக்கணும்...?""ஆ...!"
..................................................................................................................
"சனி பார்வை"
Wife : உங்கள பார்த்து கிட்டே இருக்கனும் போல இருக்குங்க!
Husband : அப்பவே ஜோசியர் சொன்னாரு கலயாணத்துக்கு அப்புறம் "சனி பார்வை" உங்க மேலேயே இருக்கும்னு..
............................................................................................................................................
சிசு : மெரீனா பீச்ல மீன் சாப்பிட்டவங்க மூன்று பேரு மண்டைய போட்டுட்டாங்களாம்.
ரிசி : ஐயய்யோ !!!!! அப்புறம்
சிசு : அப்புறம் என்ன? அந்த மீன் மண்டைய காக்காக தூக்கிகிட்டு போயிடுச்சு

Wednesday, March 25, 2009

CUTE QUOTES

 • Love starts with a smile, grows with a kiss, and ends with a tear.
 • Don't cry over anyone who won't cry over you.
 • Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.
 • You can only go as far as you push.
 • Actions speak louder than words.
 • The hardest thing to do is watch the one you love, love somebody else.
 • Don't let the past hold you back; you're missing the good stuff.
 • Life's short. If you don't look around once in a while, you might miss it.
 • A best friend is like a four leaf clover: hard to find and lucky to have.
 • If you think that the world means nothing, think again. You might mean the world to someone else.
 • When it hurts to look back, and you're scared to look ahead, you can look beside you and your best friend will be there
 • True friendship never ends.
 • Friends are forever.
 • Good friends are like stars....You don't always see them, but you know they are always there.
 • Don't frown. You never know who is falling in love with your smile.
 • What do you do when the only person who can make you stop crying is the person who made you cry?
 • NOBODY IS PERFECT UNTIL YOU FALL IN LOVE WITH THEM. (Isn't that the truth?)
 • Everything is okay in the end. If it's not okay, then it's not the end.
 • Most people walk in and out of you life. But only friends leave footprints in your heart.
 • Whether we realize it or not, everyone we know is very special to us. When we look back on our younger years, we will remember the people who went to school with us, the people who made us laugh, the people who hung out with us when nobody else would, and the people who made our lives much better simply by being a part of it.
 • There may be somebody who is thinking about you RIGHT NOW and wishing that you were around.
 • That's the wonderful thing about friendship-you always feel loved and cared about.
 • The most important thing to remember is... Always appreciate the friends that you have. A fight may come and go very easily, but a friendship could last forever. For every second spent in anger, a minute of happiness is wasted.

SANTHIPOMA MEENDUM??

DEAR FRENS,

VANAKKAM, WE (bba) MUST SEND OUR REPORTS B4 21ST APRIL 2009. SO, HOW IF WE CAN MAKE A LAST MEET B4 A REAL FAREWELL 4 US. IM WELCOMING UR IDEAS, PLANS, OPINIONS N SO ON TOWARDS A GREAT GET 2GETHER CEREMONY, WHICH IS SIMPLE YET MEMORABLE 4 ALL OF US.... U CAN REPLY ME BY UR COMMENTS. IM WELCOMING IT... PLS FORWARD OR INFORM 2 OTHERS AS WELL EVEN bit STUDENTS ALSO CAN JOIN IF THEY CAN..

THANK U.


CONFIDENCE:
Once all village people decided to pray for rain. On the day of prayer all people gathered and
only one boy came with an umbrella.....
That's Confidence..

TRUST:
Trust should be like the feeling of a one year old baby when you throw him in the air;
he laughs......because he knows you will catch him....
That's Trust..


HOPE:
Every night we go to bed, we have no assurance to get up alive in the next morning
but still we have plans for the coming day....
That's Hope..Thursday, March 19, 2009


உங்கள் முகத்தை
அழகுபடுத்திக்கொள்ள ...
செலவே இல்லாத,
ஆனால்
மிக மிகப் பயனுள்ள ஒரே வழி,
புன்னகை....

A Friend is...


Wednesday, March 11, 2009

போராட்டம்...

ஓ மானுடமே!
நீ பெரிது நான் பெரிது
ஏமாற்றிக்கொள்வதால்தான்
எத்தனை மகிழ்வு நமக்குள்?
எதனை சாதித்திருக்கிரும்
உன்னை நான் சுரண்டுவது
என்னை நீ சுரண்டுவது தவிர…
கீழே தள்ளிவிட்டு மேலே நின்று
கைக்கொட்டி சிரிப்பதையே
கலையாகக்கொண்டு வாழ்கிறோம்…
ஒரு நாள் நாமும் விழக்கூடும்
என்பதனை அறியாமல்!
வெற்றி நிரந்தரமும் அல்ல,
தோல்வி இறுதியும் அல்ல...

காலத்தின் தீர்ப்பு...

சீர்குலைந்து கிடக்கும் எங்கள் வாழ்வை
சீர்செய்ய போவது யார்?
சிந்தனையை கிளர்கிறது மனம்…
கைக்கூலியாக வந்த என்னினம்
சமத்துவம்பெரும் நாள் எப்பொழுது?
அட்டை கடிக்கும்,
பாம்பு கடிக்கும், கஷ்டப்பட்டு
அடிமையான என் சமுதாயம் விழிப்பு
அடைவது எப்படி, எப்பொழுது?
தலையில்போட்ட விதியென்றும்
தர்மம் செத்துபோச்சினு புலம்பி
தனிமையில் வீரவசனம் பேசி…
மலைபோல குவிந்திருக்கும் குற்றங்கள்
மரணசாசனங்களின் குவியல்களில்
மனசாட்சிகளின்றி…
தெளிவு பெறாத துயர்கள் தூரப்போகும்
தெளிந்த சிந்தனைகள் மனதில் பதியும்
காலம் அதன் கடமையை
கட்டாயம் செய்யும்!

 • Arise! Awake! And stop not till the goal is reached.
 • They alone live who live for other, the rest are more dead than alive.
 • You cannot believe in God until you believe in yourself.
 • External nature is only internal nature writ large.
 • You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul.

Tuesday, March 10, 2009

எண்ணிப் பார்க்க இதயம் வேண்டும்,
இயக்கி செல்ல துணிவு வேண்டும்....

Thursday, March 5, 2009

M.O.B Tells About You...

JANUARY * Ambitious and serious * Loves to teach and be taught * Always looking at people's flaws and weaknesses * Likes to criticize * Hardworking and productive * Smart, neat and organized * Sensitive and has deep thoughts * Knows how to make others happy * Quiet unless excited or tensed * Rather reserved * Highly attentive * Resistant to illnesses but prone to colds * Romantic but has difficulties expressing love * Loves children * Homely person * Loyal * Needs to improve social abilities * Easily jealous

FEBRUARY* Abstract thoughts * Loves reality and abstract * Intelligent and clever * Changing personality * Temperamental * Quiet, shy and humble * Low self esteem * Honest and loyal * Determined to reach goals * Loves freedom * Rebellious when restricted * Loves aggressiveness * Too sensitive and easily hurt * Showing anger easily * Dislike unnecessary things * Loves making friends but rarely shows it * Daring and stubborn * Ambitious * Realizing dreams and hopes * Sharp * Loves entertainment and leisure * Romantic on the inside not outside * Superstitious and ludicrous * Spendthrift * Learns to show emotions

MARCH * Attractive personality * Affectionate * Shy and reserved * Secretive * Naturally honest, generous and sympathetic * Loves peace and serenity * Sensitive to others * Loves to serve others * Not easily angered * Trustworthy * Appreciative and returns kindness * Observant and assess others * Revengeful * Loves to dream and fantasize * Loves traveling * Loves attention * Loves home decors * Musically talented * Loves special things * Moody

APRIL * Active and dynamic * Decisive and hateful but tends to regret * Attractive and affectionate to oneself * Strong mentality * Loves attention * Diplomatic * Consoling * Friendly and solves people's problems * Brave and fearless * Adventurous * Loving and caring * Suave and generous * Emotional * Revengeful * Aggressive * Hasty * Good memory * Moving * Motivate oneself and the others * Sickness usually of the head and chest * Easily get too jealous

MAY* Stubborn and hard-hearted * Strong-willed and highly motivated * Sharp thoughts * Easily angered * Attracts others and loves attention * Deep feelings * Beautiful physically and mentally * Firm standpoint * Easily influenced * Needs no motivation * Easily consoled * Systematic (left brain) * Loves to dream * Strong clairvoyance * Understanding * Sickness usually in the ear and neck * Good imagination * Good debating skills * Good physical * Weak breathing * Loves literature and the arts * ! Loves traveling * Dislike being at home * Restless * Hardworking * High spirited * Spendthrift

JUNE * Thinks far with vision * Easily influenced by kindness * Polite and soft-spoken * Having lots of ideas * Sensitive * Active mind * Hesitating * Tends to delay * Choosy and always wants the best * Temperamental * Funny and humorous * Loves to joke * Good debating skills * Talkative * Daydreamer * Friendly * Knows how to make friends * Abiding * Able to show character * Easily hurt * Prone to getting colds * Loves to dress up * Easily bored * Fussy * Seldom show emotions * Takes time to recover when hurt * Brand conscious * Executive * Stubborn * Those who loves me are enemies * Those who hates me are friends

JULY * Fun to be with * Secretive * Difficult to fathom and to be understood * Quiet unless excited or tensed * Takes pride in oneself * Has reputation * Easily consoled * Honest * Concern about people's feelings * Tactful * Friendly * Approachable * Very emotional * Temperamental and unpredictable * Moody and easily hurt * Witty and barky * Sentimental * Not revengeful * Forgiving but never forgets * Dislike nonsensical and unnecessary things * Guides others physically and mentally * Sensitive and forms impressions carefully * Caring and loving * Treats others equally * Strong sense of sympathy * Wary and sharp * Judge people through observations * Hardworking * No difficulties

AUGUST * Loves to joke * Attractive * Suave and caring * Brave and fearless * Firm and has leadership qualities * Knows how to console others * Too generous and egoistic * Takes high pride of oneself * Thirsty for praises * Extraordinary spirit * Easily angered * Angry when provoked * Easily jealous * Observant * Careful and cautious * Thinks quickly * Independent thoughts * Loves to lead and to be led * Loves to dream * Talented in the arts, music and defense * Sensitive but not petty * Poor resistance against illnesses * Learns to relax * Hasty and rusty * Romantic * Loving and caring * Loves to make friends

SEPTEMBER * Suave and compromising * Careful, cautious and organized * Likes to point out people's mistakes * Likes to criticize * Quiet but able to talk well * Calm and cool * Kind and sympathetic * Concerned and detailed * Trustworthy, loyal and honest * Does work well * Sensitive * Thinking * Good memory * Clever and knowledgeable * Loves to look for information * Must control oneself when criticizing * Able to motivate oneself * Understanding * Secretive * Loves sports, leisure and traveling * Hardly shows emotions * Tends to bottle up feelings * Choosy especially in relationships * Loves wide things * Systematic

OCTOBER * Loves to chat * Loves those who loves him * Loves to takes things at the center * Attractive and suave * Inner and physical beauty * Does not lie or pretend * Sympathetic * Treats friends importantly * Always making friends * Easily hurt but recovers easily * Bad tempered * Selfish * Seldom helps unless asked * Daydreamer * Very opinionated * Does not care of what others think * Emotional * Decisive * Strong clairvoyance * Loves to travel, the arts and literature * Soft-spoken, loving and caring
* Romantic * Touchy and easily jealous * Concerned * Loves outdoors * Just and fair * Spendthrift and easily influenced * Easily lose confidence

NOVEMBER* Has a lot of ideas * Difficult to fathom * Thinks forward * Unique and brilliant * Extraordinary ideas * Sharp thinking * Fine and strong clairvoyance * Can become good doctors * Careful and cautious * Dynamic in personality * Secretive * Inquisitive * Knows how to dig secrets * Always thinking * Less talkative but amiable * Brave and generous * Patient * Stubborn and hard-hearted * If there is a will, there is a way * Determined * Never give up * Hardly become angry unless provoked * Loves to be alone * Thinks differently from others * Sharp-minded * Motivates oneself * Does not appreciates praises * High-spirited * Well-built and tough * Deep love

DECEMBER* Loyal and generous * Patriotic * Active in games and interactions * Impatient and hasty * Ambitious * Influential in organizations * Fun to be with * Loves to socialize * Loves praises * Loves attention * Loves to be loved * Honest and trustworthy * Not pretending * Short tempered * Changing personality * Not egoistic * Takes high pride in oneself * Hates restrictions * Loves to joke * Good sense of humor * Logical

Ananggan is born in December

Like It Or Not?
Agree Or Disagree?
Send comments to this post, including your name and your birthday month.
Praises or Critics, anything is welcomed.

D.O.B Tells About You...

If U were born on the 1st, 10th, 19th, 28th of any month U r number 1...
If U were born on the 2nd, 11th, 20th, 29th of any month then U r number 2...
If U were born on the 3rd, 12th, 21st, 30th of any month then U r number 3...
If U were born on the 4th, 13th, 22nd, 31st of any month then U r number 4...
If U were born on the 5th, 14th, 23rd of any month then U r number 5...
If U were born on the 6th, 15th, 24th of any month then U r number 6...
If U were born on the 7th, 16th, 25th of any month then U r number 7...
If U were born on the 8th, 17th, 26th of any month then U r number 8...
If U were born on the 9th, 18th, 27th of any month then U r number 9...

Number 1
You are smart, straight talking, funny, stubborn, hardworking, honest, jealous on competing basis, kind hearted, angry, friendly, authorities, famous person...always want to be and regarded as first on people position, they are often like to be independent, will never be under others, self confident people!
You are most likely to fall in love in the younger age, but will get marry when you mature! You are likely to have problems with people who have opposite views and you are most likely to take revenge over your enemies in a long time basis. You are a spender, but you will have a good profession in the future. If you are guy you will be very popular that everybody will have mental attraction and respect at you. You can go anywhere from the local shop to the heart of the parliament because you are positive and well talented in numerous issues!! But in your life you will always have some people who will work hard to bring you & your name down. This is undercover!! Because of your smart behavior some people will hate you too... Your family life is very cool; you will have a very nice partner & wonderful children... You are pioneer, independent & original...
Your best match is 4, 6, and 8 good match is 3, 5, and 7!!!

Number 2
No matter what, every one will love you because your ruler is the Moon and every one loves the Moon. Well. You are a person who day dream a lot, you have very low-self confidence, you need back up for every move in your life, you are very much unpredictable. Means you do change according to time and circumstances, kind a selfish, have a very strong sense of musical, artistic talent, verbal communication. Your attitudes are like the Moon, comes to gloom and fade away so everybody can expect changes in you. You can be a next Mahatma Gandhi who does love peace or you can be a Hitler who wants to destroy the mankind and peace (I mean in the community and your own home). If you really have a deep thought about your own believe in God you can feel the difference, which will make you stronger! Most of the time your words are a kind of would be happening true! So without any knowledge you can predict the situation.. You will become poets, writers, and any artistic business people!
You are not strong in love, so you will be there and here till you get marry. If U r a girl you will be a responsible woman in the whole family. If U r a man, you will involve in fights; arguments in the family or vice-versa. Means you will sacrifice your life for the goodness sake of your family...You are gentle, intuitive with a broad vision, a power behind the scenes, well-balanced People!!!
Your best match is 2, 5, and 9 no other people can put up with you!!!

Number 3
You are a person of hardhearted, selfish most of the times, religious, loves to climb up in your life. You always tend to have lots of problems within your family in the early stages but you will put up with everything. You have the strong word power, pretty happy face. So wherever you go always you have got what you wanted!!! And from the birth always wanted to work hard in order to achieve something. You will not get anything without hard work! When you reach a man/woman age you want other younger once to listen to you because you want younger people to respect people older than them. You do set so many examples to others. Generally you are not a cool person. It's not easy thing dealing with you. A tough player you are! But once you like someone's attitude! Then here you go, what can I say? It will be a lasting friendship. You always have respect from others. Your life seems to have lots of worries and problems but sure they won't be long. You will always have brilliant kids!!! You love the money a bit too much so temptation will push you to endless trying and trying. If you are a guy then it's over. Looking after your family and help friends, so you will spend a lifetime just being generous and kind (except 21st born men). And number 3 is you will be such an example of how to be in the culture & life!!! If you are girl then you have good character and culture & hardworking attitude. You always follow. You are a freedom lover, creative, ambition focused, a person who brings beauty, hope & joy to this world!!!
Your best match is 6, 9. Good match 1, 3, and 5!!!

Number 4
You are very stubborn too, very hard working but unlucky in important matters in life, very cool, helpful, you have rough word power. Might put lots of people away from you, you may cause nuisance to others if you are a man, and you often understands others and their problems well. If you are a girl you are very good with studies and arts. If you are a guy you spend most of the time after girl friends (almost) at times, you will have sort of too much fun life with mates & girls. Your friends will spend your time & money and get away with their life and you will become empty handed and don't know what to do. So be careful!! You love to spend anyway!!! Your good will is you are always there to help family and friends. Tell you what you people are little gems, specially the girls. You always fall in love in younger age as well. You often live with disappointments, for an example you have got a degree in some thing. But you will be unemployed. Or will do very ordinary jobs. But you will take care of your family very well...All you need to be careful of people who will take advantage of your kind heart. And beware of your relations too. You are radical, patient, persistent, and a bit old-fashioned; you live with foundation & order... Your best Match 1, 8. Good match 5, 6, and 7!!!

Number 5
You are very popular within the community; you can get things done by just chatting. To even enemies! You have a pretty good business mind, you are often having no-idea what is today is like, or tomorrow is like, you are a person who does anything when your head thinks "lets do this". You will be famous if you open up a business, get involve in share dealings, music etc. Very popular with sense of humor, you are the one your friends and families will always ask for help, and you are the one actually got money on credit and help your friends. You will have more than 1 relationship, but when u get settle down you will be a bit selfish anyway. Because your other half will have a pretty good amount of control in you, be careful! You tend to go for other relationships! Contacts even you are married at times 'because of your popularity. You are someone who gets along with anyone because the number 5 is the middle number. Changes & freedom lovers you are! You are an explorer with magic on your face. You learn your life through experience and it's your best teacher!!!
Your best match 1, 2, and 9. Good match 6, 8!!!

Number 6
Ooopppss. You are born to enjoy. You don't care about others. I mean you are always wanted to enjoy your lifetime you are a person. You will be very good in either education or work wise or business management! You are talented, kind (but with only people who you think are nice), very beautiful girls and guys, popular and more than lucky with anything in your lives. All the goodness does come with you. Your mind and body is just made perfect for love. You are lovable by any other numbers. But if you are a number 6 man, you will experience kind of looks from most girls and will involve in more than few relationships until you get married. If you are girl, most of you will get marry/engaged early. You are a caring person towards your family & friends. If you miss the halfway mark then you are about to suffer physically and mentally. Generally you will lead a very good inner-home happiness with nothing short of. You are a person of compassion, comfort & fairness, domestic responsibility, good judgment, and after all you can heal this world wounds to make peace for every life because you have the great power of caring talent to make this world of love one step further...
Your best match 1, 6, and 9. Good match 4, 5!!!

Number 7
You have got the attraction to anyone out there, you are realistic, very confident, happy, such a talented individual with your education, music, arts, singing, and most importantly acting too. You have real problems with bad temper! If you are a girl, you are popular with the subjects listed above. You give up things for your parents. I mean you value your family status a lot; you will be in the top rank when you reach a certain age. If you are a guy you are popular with girls, you are a very talented too. Most of the number 7 is face lot of problems with their marriage life. Only a very few are happy. You have everything in your life, but still always number 7 is have some sort of unfullfilness, such worries all their lifetime. It's probably the Lord given you al! l sort of over the standard humans talents and you are about to suffer in family life. So you need to get ready looking for a partner rather than waiting. If you don't, then you might end-up single. So take care with this issue, ok? You are wonderful, friendly, artistic, happy person. You are born to contribute lots to this world!!!
Your best match is 2. Good matches are 1,4!!!

Number 8
You are a very strong personality, there's no one out there will understand you. You are very good at pointing your finger at some thing and say "this is what". You are more likely to suffer from the early ages. I mean poverty. If your times are not good you might lose either of your parent and end up looking after your entire family. You often suffer all the way in life. The problems will not allow you to study further, but you will learn the life in a very practical way. You are the one who will fight for justice and may die in the war too. You are normally very reserved with handful of friends and most of the time live life lonely and always prepared to help others. Well. Once you get married (which is often late) then your bad lucks will go away a bit and you! U becomes safe. You will face un-expected problems such as: the error, government, poisonous animals, and accidents. You are some one with great discipline, persistence, and courage, strength that will take you to success. You are a great part of a family team. You are a fighter!
Your Best match 1, 4, and 8. Good match 5!!!

Number 9
Hey! You guys are the incompatibles people in the world. You are so strong, physically and mentally. You are often having big-aims. You will work hard and hard to get there. Normally you suffer in the early age from family problems and generally you will have fighting life. But when you achieve what you have done, it's always a big task you have done! You are so much respected in the community, you are a person who can make a challenge and successfully finish the matter off. You are very naughty in your younger age, often beaten up by your parents and involve in fights and you seemed to have lots of injuries in your lifetime. But when u grows you become calm and macho type. Love is not an easy matter for you. You are good in engineering or banking jobs because people always trust you. Your family life is very good, but will have worries over your children. Your qualities are humanitarian, patient, very wise & compassionate. You are born to achieve targets and serve every one all equally without any prejudice. You are totally a role model to anybody in the world for a great inspiration.
Your Best match 3, 5, 6, and 9. Good match 2

Ananggan is Number 1

Like It Or Not?
Agree Or Disagree?
Send comments to this post, including your name and your birth date number.
Praises or Critics, anything is welcomed.

உங்களை போல பிறக்க ஆசை

Pookkalea...
Yen neenggal alhagaai irukkireerghal teriyumaah..?
Engghalai poandru neenggal mughae oppanai seithu kolvathillai.

Pookkalea...
yen neengghal endrumea vaasam veesughireerghal teriyumaah..?
Engghalai poandru neenggal vaasanai tiraviyam poosi kolvathu illai.

Pookkalea...
Yen neenggal vanna vannamaai vilaighindreerghal teriyumaah..?
Engghalai poandru veyilukkum malhaikkum neenggal kudai pidippathillai.

Pookkalea...
Yean veliyil suthanthiramaai pootthu kulunggughireerghal teriyumaah..?
Engghalai poandru unggalukku
etirighal yaarum illai.

Pookkalea...
Yen neenggal indru pootthu naalai utirghireerghal teriyumaah..?
Engghalai poandru paavam seivathillai.

Pookkalea...
Neenggal yen oomaiyaai padaikkappattirukkireerghal teriyumaah..?
Engghalai poandru matravarghalai puram peasae unggalukku avasiyam illai.

Pookkalea...
Neenggal yean ivvalavu maghilchchiyaai irukkireerghal teriyumaah..?
Enggalai poandru utirae poagum naalhai neenggal ninaippathillai.

Pookkalea...
Neenggal yen enggalaal poatrae padughireerghal teriyumaah..?
Unggalai poalae punithamaai naangghal konjam koodae illai.

Perspective....

One day, the father of a very wealthy family took
his son on a trip to the country with the express
purpose of showing him how poor people live.
They spent a couple of days and nights on the
farm of what would be considered a very poor
family.
On their return from their trip, the father asked
his son, 'How was the
trip?'
'It was great, Dad.'
'Did you see how poor people live?' the father asked.
'Oh yeah,' said the son.
'So, tell me, what did you learn from the trip?'
asked the father
The son answered:
'I saw that we have one dog and they had four.
We have a pool that reaches to the middle of our garden
and they have a creek that has no end.
We have imported lanterns in our garden and they have the stars at night.

Our patio reaches to the front yard and they have the whole horizon.
We have a small piece of land to live on and they have fields that go beyond our sight.
We have servants who serve us, but they serve others.
We buy our food, but they grow theirs.
We have walls around our property to protect us, they have friends to protect them.'
The boy's father was speechless.
Then his son added, 'Thanks Dad for showing me how poor we are.'
Isn't perspective a wonderful thing?
Makes you wonder what would happen if we all gave thanks for everything we have,
instead of worrying about what we don't have.
Appreciate every single thing you have, especially your friends!
'Life is too short and friends are too few.'

Regards,
Siva

அழைப்பு விடுங்கள்

ன்பு நண்பர்களுக்கு என் வணக்கம்,
கல்லூரி வாழ்க்கை முடிந்து அனைவரும் அவரவர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை கவனிக்கும்போது, அனைவரும் பிரியாது, மேலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் தொடர்புக்கொள்ள இந்த வலைப்பதிவு துணைபுரிகின்றது. ஆகவே தயவு செய்து தங்களுடைய நண்பர்களிடம் தெரியப்படுத்தி, அவர்களையும் இந்த வலைப்பதிவில் ஒரு தொடர்பாளராக இணையும்படி கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். நன்றி வணக்கம்.

Wednesday, March 4, 2009

Invite Others

Hi to all my friends out there....
Have a nice day...Its really great to have contact with u guys through this blog. I would like to have ur co-operation in getting a favour from u all. Please introduce our blog to all our semester mates. Let them all keep in touch with us through this blog. At least in this way we all will have a medium to be connected with. Do ur part to keep the Pirivom Santhipom Batch, to always Santhipom through this http://santhipom.blogspot.com/.

GoVeRmEnT jOb

dEaR fRiEnD..........

aS U aLl iN tHe lInE 2GrAd, GoV iSoFfErG jOb PrOsPec So Go N lOoK iN sPa8 K

Sharing Love by Selvam Malar


The more hurt and pain you have gone thru in life, the stronger and morebeautiful your heart will be.....One day a young man was standing in the middle of the town proclaiming that he had the most beautiful heart in the whole valley.

A large crowd gathered and they all admired his heart for it was perfect. There was not a mark or a flaw in it. Yes, they all agreed it truly was the most beautiful heart they had ever seen. The young man was very proud and boasted more loudly about his beautiful heart.

Suddenly, an old man appeared at the front of the crowd and said, "Why your heart is not nearly as beautiful as mine." The crowd and the young man looked at the old man's heart. It was beating strongly, but full of scars, it had places where pieces had been removed and other pieces put in, but they didn't fit quite right and there were several jagged edges. In fact, in some places there were deep gouges where whole pieces missing.

The people stared. How can he say his heart is more beautiful?? they thought. The young man looked at the old man's heart and saw its state and laughed. "You must be joking," he said. "Compare your heart with mine, mine is perfect and yours is a mess of scars and tears."

"Yes," said the old man, "Yours is perfect looking but I would never trade with you. You see, every scar represents a person to whom I have given my love - I tear out a piece of my heart and give it to them, and often they give me a piece of their heart which fits into the empty place in my heart, but because the pieces aren't exact, I have some rough edges, which I cherish, because they remind me of the love we shared. Sometimes I have given pieces of my heart away, and the other person hasn't returned a piece of his heart to me. These are the empty gouges - giving love is taking a chance. Although these gouges are painful, they stay open, reminding me of the love I have for these people too, and I hope someday they may return and fill the space I have waiting. So now do you see what true beauty is?"

The young man stood silently with tears running down his cheeks. He walked up to the old man, reached into his perfect young and beautiful heart, and ripped a piece out. He offered it to the old man with trembling hands.

The old man took his offering, placed it in his heart and then took a piece from his old scarred heart and placed it in the wound in the young man's heart. It fit, but not perfectly, as there were some jagged edges.

The young man looked at his heart, not perfect anymore but more beautiful than ever, since love from the old man's heart flowed into his.
They embraced and walked away side by side

Sunday, March 1, 2009

நினைவில் நின்றது

Ninaivil Nindrathu…

* Ethai Seithaalum,
Athil Mudhalaavathaga Iru!

Illaiyel,
Sirappaaga Iru!

Allathu,
Puthumaiyaagavaavathu Iru!

Aanaal,
Suyanalavaathiyaaga Irukkaathe!

* Piratchanai Enbathu,
Maaruvedamitta Vetri…

Sithaiyaatha Nenjam,
Kondavar Kaaladiyil,
Athu Paninthu Nirgirathu…

* Ellaarum Maattratthai,
Virumbhugiraargal…

Thaanggal,
Maaruvathai Alla!

* Kannanggalum Kavithaiyaanathu;
Aval Mutthamitta Piragu!

A True Friend

They love you; but they are not your lover,
They care for you; but they are not from your family,
They are ready to share your pain; but they are not in your blood relation,
They are FRIENDS.
True friend scolds like a DAD,
Care likes a MOM,
Tease likes a SISTER,
Irritates like a BROTHER,
Finally loves YOU more than a LOVER.
Please worship your friends,
Always…